banner_website_museum_1100.jpg

Een museum vol tastbare herinneringen

Het begon in 1978. De rieken, schoppen, karren, ploegen en dorsmolens die door de specialisatie en mechanisatie in het gemengde boerenbedrijf in het Rijk van Nijmegen overbodig waren geworden stonden te verpieteren op zolders, in schuren en in tuinen. In 1988 werd het Agrarisch Museum, toen de Garstkamp genoemd, geopend in een oude schuur aan de Garstkampsestraat in Overasselt.
In 2013 is het museum verhuisd naar een gerestaureerde boerderij aan de Kasteelsestraat en kreeg de naam van die boerderij: Agrarisch museum De Lage Hof.

IMG_3534_oogsten.jpg     IMG_3531_oogsten.jpg

Het Agrarisch Museum De Lage Hof is voor oudere mensen een tijdcapsule terug naar het oude boerenleven. Zij herkennen een object dat zij vroeger bij het karnen van de boter gebruikten of ontwaren een aan de zandgronden aangepaste houten ploeg waarmee zij járen geleden elk jaar het land bewerkten. Deze herkenning is sterk leeftijdsgebonden, maar ook voor jongeren kan de agrarische collectie tot leven worden gebracht door de verhalen van de oudere generatie.

IMG_3428.jpg     IMG_3423_wassen.jpg

Deze kennisoverdracht is voor de jonge generatie erg van belang om hun wereld in een historisch perspectief te plaatsen en te beseffen dat de televisie en tractor niet altijd hebben bestaan. Ook veel volwassenen die nooit iets met het agrarische bestaan hebben gehad, raken gefascineerd.

De bezoekers worden rondgeleid door vrijwilligers van het museum die precies weten waar welk landbouwwerktuig en –gereedschap voor diende, omdat zij er vroeger vaak zelf nog mee gewerkt hebben. Dat maakt het bezoek speciaal. Het bijzondere verhaal van de hondenkar is bij jong en oud altijd weer een gegarandeerd succes. Maar het blijft niet bij het horen van de verhalen. De bezoekers mogen met bepaalde objecten van de collectie, de zogenaamde ‘gebruikscollectie’ zelf aan de slag op de populaire themadagen: de Zaai-, de Maai- en de Oogstdagen.